PV Machino: PV Power đang cân nhắc thời điểm thoái vốn

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông 2018 của CTCP Máy thiết bị dầu khí PV Machino (mã PVM, sàn UPCoM), đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) cho biết, cổ đông này sẽ thoái 51,6% vốn tại PVM trong năm nay.

Chủ trương thoái vốn đã được phê duyệt và dự kiến sẽ thoái vốn theo phương thức khớp lệnh trên sàn UPCoM. PV Power đang cân nhắc thời điểm thoái vốn nhằm đạt mức giá tốt, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước.

Theo báo cáo tài chính năm 2017, PVM đạt doanh thu 989,7 tỷ đồng (vượt 32% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế 28,8 tỷ đồng (vượt 5% kế hoạch), cổ tức 6%. Năm 2018, PVM đặt kế hoạch doanh thu 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng và cổ tức 7%.

Tại ngày 31/12/2017, PVM có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 83,5 tỷ đồng (đầu năm là 0 đồng), tiền và tương đương tiền 33,4 tỷ đồng (giảm 2/3 so với con số 117,7 tỷ đồng của ngày 1/1/2017). Đáng chú ý, năm 2017, PVM tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn lên 191,2 tỷ đồng (đầu năm là 147,5 tỷ đồng).

Ông Phạm Văn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVM cho biết, hiện Công ty đã đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết trên sàn HOSE, Công ty đang cân nhắc và chắc chắn sẽ chuyển sàn niêm yết, trường hợp chậm nhất là 2019.

(Nguồn: st)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *